info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2021.06.22, godz. 06:48
kontakt
ONEMORE
Kwartalne nieskonsolidowane
 2020-06-302020-09-302020-12-31
Przychody ze sprzedaży produktów 907,00 757,00
-16,5%
-2 327,00
---
Zysk (strata) na działalności operacyjnej -1 314,00 -1 425,00
---
-4 487,00
---
Zysk (strata) brutto -1 316,00 -1 426,00
---
-4 491,00
---
Zysk (strata) netto -1 316,00 -1 426,00
---
-4 491,00
---
Amortyzacja 0,00 0,00
---
0,00
---
Aktywa 32 482,00 31 710,00
-2,4%
27 857,00
-12,2%
Kapitał własny 25 528,00 24 306,00
-4,8%
19 815,00
-18,5%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 0,48 0,45
-4,8%
0,37
-18,5%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) -0,02 -0,03
---
-0,08
---