info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2020.04.05, godz. 09:14
kontakt
ONEMORE
Kwartalne nieskonsolidowane
 2019-06-302019-09-302019-12-31
Przychody ze sprzedaży produktów 1 203,00 1 147,00
-4,7%
0,00
---
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 17,00 10,00
-41,2%
-1 060,00
---
Zysk (strata) brutto 17,00 10,00
-41,2%
-1 060,00
---
Zysk (strata) netto 17,00 10,00
-41,2%
-1 060,00
---
Amortyzacja 0,00 0,00
---
0,00
---
Aktywa 37 220,00 38 261,00
2,8%
37 753,00
-1,3%
Kapitał własny 34 277,00 34 287,00
0,0%
32 992,00
-3,8%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 0,64 0,64
0,2%
0,62
-3,9%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,00 0,00
---
-0,02
---