info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2020.09.26, godz. 17:38
kontakt
FALCON
Kwartalne nieskonsolidowane
 2019-09-302019-12-312020-03-312020-06-30
Przychody ze sprzedaży produktów 55,00 126,00
129,1%
67,00
-46,8%
85,00
26,9%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej -40,00 15,00
---
-17,00
---
25,00
---
Zysk (strata) brutto -33,00 3,00
---
-20,00
---
25,00
---
Zysk (strata) netto -33,00 -58,00
---
-20,00
---
25,00
---
Amortyzacja 0,00 129,00
---
0,00
---
8,00
---
Aktywa 718,00 694,00
-3,3%
668,00
-3,7%
688,00
3,0%
Kapitał własny 595,00 538,00
-9,6%
518,00
-3,7%
543,00
4,8%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 0,01 0,08
1 316,7%
0,08
-3,5%
0,09
4,9%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,00 -0,01
---
-0,00
---
0,00
---