info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2020.11.24, godz. 11:03
kontakt
FALCON
Kwartalne nieskonsolidowane
 2019-12-312020-03-312020-06-30
Przychody ze sprzedaży produktów 126,00 67,00
-46,8%
85,00
26,9%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 15,00 -17,00
---
25,00
---
Zysk (strata) brutto 3,00 -20,00
---
25,00
---
Zysk (strata) netto -58,00 -20,00
---
25,00
---
Amortyzacja 129,00 0,00
---
8,00
---
Aktywa 694,00 668,00
-3,7%
688,00
3,0%
Kapitał własny 538,00 518,00
-3,7%
543,00
4,8%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 0,08 0,08
-3,5%
0,09
4,9%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) -0,01 -0,00
---
0,00
---