info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2020.10.25, godz. 23:33
kontakt
CFG
Kwartalne nieskonsolidowane
 2019-12-312020-03-312020-06-30
Przychody ze sprzedaży produktów 369,00 265,00
-28,2%
1 209,00
356,2%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 60,00 -118,00
---
548,00
---
Zysk (strata) brutto 43,00 -119,00
---
533,00
---
Zysk (strata) netto 43,00 -119,00
---
533,00
---
Amortyzacja 0,00 0,00
---
10,00
---
Aktywa 10 203,00 7 088,00
-30,5%
7 609,00
7,4%
Kapitał własny 7 170,00 7 051,00
-1,7%
7 583,00
7,5%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 2,69 2,64
-1,6%
2,84
7,5%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,02 -0,04
---
0,20
---