info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2020.04.05, godz. 00:01
kontakt
ATMGRUPA
Kwartalne nieskonsolidowane
 2019-06-302019-09-30
Przychody ze sprzedaży produktów 38 712,00 44 006,00
13,7%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 9 824,00 7 499,00
-23,7%
Zysk (strata) brutto 9 792,00 7 443,00
-24,0%
Zysk (strata) netto 9 352,00 6 008,00
-35,8%
Amortyzacja 1 660,00 1 326,00
-20,1%
Aktywa 239 543,00 253 396,00
5,8%
Kapitał własny 202 873,00 208 881,00
3,0%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 2,41 2,48
2,9%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,11 0,07
-36,0%