info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2020.11.24, godz. 11:17
kontakt
ATMGRUPA
Kwartalne nieskonsolidowane
 2019-12-312020-03-312020-06-30
Przychody ze sprzedaży produktów 36 590,00 38 116,00
4,2%
21 709,00
-43,0%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 3 467,00 1 840,00
-46,9%
3 370,00
83,2%
Zysk (strata) brutto 3 549,00 1 858,00
-47,6%
3 324,00
78,9%
Zysk (strata) netto 2 826,00 1 259,00
-55,4%
2 698,00
114,3%
Amortyzacja 1 343,00 6 019,00
348,2%
1 562,00
-74,0%
Aktywa 255 834,00 252 056,00
-1,5%
258 552,00
2,6%
Kapitał własny 211 707,00 212 966,00
0,6%
215 664,00
1,3%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 2,51 2,53
0,6%
2,56
1,3%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,03 0,02
-55,9%
0,03
113,3%