info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2021.05.08, godz. 22:02
kontakt
ATMGRUPA
Kwartalne nieskonsolidowane
 2020-06-302020-09-30
Przychody ze sprzedaży produktów 21 709,00 30 015,00
38,3%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 3 370,00 4 741,00
40,7%
Zysk (strata) brutto 3 324,00 4 695,00
41,2%
Zysk (strata) netto 2 698,00 4 140,00
53,4%
Amortyzacja 1 562,00 1 633,00
4,5%
Aktywa 258 552,00 252 712,00
-2,3%
Kapitał własny 215 664,00 213 060,00
-1,2%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 2,56 2,53
-1,2%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,03 0,05
53,1%