info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2020.09.29, godz. 18:57
kontakt
VRG
Kwartalne nieskonsolidowane
 2019-09-302019-12-312020-03-31
Przychody ze sprzedaży produktów 146 337,00 190 133,00
29,9%
111 021,00
-41,6%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 2 814,00 26 312,00
835,0%
-11 484,00
---
Zysk (strata) brutto -3 304,00 29 471,00
---
-24 313,00
---
Zysk (strata) netto -3 879,00 24 396,00
---
-21 605,00
---
Amortyzacja 17 410,00 17 488,00
0,4%
17 640,00
0,9%
Aktywa 1 078 507,00 1 035 211,00
-4,0%
1 031 483,00
-0,4%
Kapitał własny 721 671,00 745 633,00
3,3%
724 028,00
-2,9%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 2,94 3,04
3,3%
2,95
-2,9%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) -0,02 0,10
---
-0,09
---