info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2020.08.03, godz. 10:51
kontakt
FIGENE
Roczne skonsolidowane
 2017-12-312018-12-312019-12-31
Przychody ze sprzedaży produktów 129,00 86,00
-33,3%
1 001,00
1 064,0%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej -1,00 -2 118,00
---
-4 483,00
---
Zysk (strata) brutto -12,00 -2 459,00
---
-589,00
---
Zysk (strata) netto -12,00 -2 290,00
---
-1 187,00
---
Amortyzacja 0,00 0,00
---
589,00
---
Aktywa 7 792,00 204 129,00
2 519,7%
277 424,00
35,9%
Kapitał własny 5 837,00 192 286,00
3 194,3%
254 307,00
32,3%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 0,13 4,08
3 061,2%
0,18
-95,6%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,00 -0,05
---
-0,00
---