info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2019.10.18, godz. 20:20
kontakt
FIGENE
Roczne skonsolidowane
 2017-12-312018-12-31
Przychody ze sprzedaży produktów 129,00 86,00
-33,3%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej -1,00 -2 118,00
---
Zysk (strata) brutto -12,00 -2 459,00
---
Zysk (strata) netto -12,00 -2 290,00
---
Amortyzacja 0,00 0,00
---
Aktywa 7 792,00 204 129,00
2 519,7%
Kapitał własny 5 837,00 192 286,00
3 194,3%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 0,13 4,08
3 061,2%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,00 -0,05
---