info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2020.07.07, godz. 05:32
kontakt
FIGENE
Roczne nieskonsolidowane
 2016-12-312017-12-312018-12-312019-12-31
Przychody ze sprzedaży produktów 185,00 129,00
-30,3%
86,00
-33,3%
4,00
-95,3%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej -166,00 -1,00
---
-1 234,00
---
-2 845,00
---
Zysk (strata) brutto -167,00 -12,00
---
-1 575,00
---
2 181,00
---
Zysk (strata) netto -170,00 -12,00
---
-1 407,00
---
1 570,00
---
Amortyzacja 0,00 0,00
---
0,00
---
192,00
---
Aktywa 7 661,00 7 792,00
1,7%
196 005,00
2 415,5%
265 272,00
35,3%
Kapitał własny 5 649,00 5 837,00
3,3%
193 170,00
3 209,4%
261 878,00
35,6%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 0,12 0,13
3,2%
4,10
3 076,0%
0,18
-95,5%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) -0,00 0,00
---
-0,03
---
0,00
---