info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2019.10.17, godz. 20:59
kontakt
FIGENE
Roczne nieskonsolidowane
 2015-12-312016-12-312017-12-312018-12-31
Przychody ze sprzedaży produktów 306,00 185,00
-39,5%
129,00
-30,3%
86,00
-33,3%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 10,00 -166,00
---
-1,00
---
-1 234,00
---
Zysk (strata) brutto 8,00 -167,00
---
-12,00
---
-1 575,00
---
Zysk (strata) netto 30,00 -170,00
---
-12,00
---
-1 407,00
---
Amortyzacja 0,00 0,00
---
0,00
---
0,00
---
Aktywa 7 568,00 7 661,00
1,2%
7 792,00
1,7%
196 005,00
2 415,5%
Kapitał własny 5 819,00 5 649,00
-2,9%
5 837,00
3,3%
193 170,00
3 209,4%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 0,13 0,12
-3,1%
0,13
3,2%
4,10
3 076,0%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,00 -0,00
---
0,00
---
-0,03
---