info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2020.08.06, godz. 09:50
kontakt
FIGENE
Kwartalne skonsolidowane
 2019-09-302019-12-312020-03-31
Przychody ze sprzedaży produktów 255,00 459,00
80,0%
709,00
54,5%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej -1 607,00 -1 982,00
---
-536,00
---
Zysk (strata) brutto -1 539,00 -1 962,00
---
-877,00
---
Zysk (strata) netto -1 539,00 -2 262,00
---
-843,00
---
Amortyzacja 172,00 225,00
30,8%
221,00
-1,8%
Aktywa 225 305,00 277 424,00
23,1%
276 532,00
-0,3%
Kapitał własny 208 646,00 254 307,00
21,9%
253 464,00
-0,3%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 0,16 0,18
10,6%
0,17
-3,4%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) -0,00 -0,00
---
-0,00
---