info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2020.07.08, godz. 14:07
kontakt
FIGENE
Półroczne skonsolidowane
 2018-06-302019-06-30
Przychody ze sprzedaży produktów 60,00 286,00
376,7%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej -52,00 -893,00
---
Zysk (strata) brutto -62,00 2 912,00
---
Zysk (strata) netto -62,00 2 614,00
---
Amortyzacja 0,00 192,00
---
Aktywa 7 787,00 207 092,00
2 559,5%
Kapitał własny 5 853,00 192 981,00
3 197,1%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 0,12 0,16
33,1%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) -0,00 0,00
---