info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2020.08.13, godz. 04:54
kontakt
FIGENE
Półroczne nieskonsolidowane
 2017-06-302018-06-302019-06-30
Przychody ze sprzedaży produktów 60,00 60,00
0,0%
151,00
151,7%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej -52,00 -52,00
---
-730,00
---
Zysk (strata) brutto -62,00 -62,00
---
3 558,00
---
Zysk (strata) netto -62,00 -62,00
---
3 260,00
---
Amortyzacja 0,00 0,00
---
90,00
---
Aktywa 7 824,00 7 787,00
-0,5%
200 873,00
2 479,6%
Kapitał własny 5 587,00 5 853,00
4,8%
197 430,00
3 273,1%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 0,12 0,12
0,0%
0,17
36,3%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) -0,00 -0,00
---
0,00
---