info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2021.07.27, godz. 17:21
kontakt
FIGENE
Kwartalne nieskonsolidowane
 2020-09-302020-12-312021-03-31
Przychody ze sprzedaży produktów 0,00 0,00
---
0,00
---
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 864,00 -2 584,00
---
-400,00
---
Zysk (strata) brutto 957,00 986,00
3,0%
-291,00
---
Zysk (strata) netto 932,00 922,00
-1,1%
-320,00
---
Amortyzacja 65,00 10,00
-84,6%
55,00
450,0%
Aktywa 296 092,00 297 125,00
0,3%
297 044,00
-0,0%
Kapitał własny 292 538,00 293 060,00
0,2%
292 740,00
-0,1%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 0,19 0,19
-1,0%
0,19
0,0%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,00 0,00
0,0%
0,00
---