info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2020.04.08, godz. 23:58
kontakt
FIGENE
Kwartalne nieskonsolidowane
 2019-06-302019-09-302019-12-31
Przychody ze sprzedaży produktów 137,00 10,00
-92,7%
-157,00
---
Zysk (strata) na działalności operacyjnej -481,00 -755,00
---
-1 361,00
---
Zysk (strata) brutto 4 121,00 -393,00
---
-984,00
---
Zysk (strata) netto 3 823,00 -393,00
---
-1 298,00
---
Amortyzacja 89,00 51,00
-42,7%
51,00
0,0%
Aktywa 200 873,00 217 729,00
8,4%
265 272,00
21,8%
Kapitał własny 197 430,00 215 250,00
9,0%
261 878,00
21,7%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 0,17 0,17
-1,8%
0,18
10,8%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,00 0,00
---
-0,00
---