info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2020.10.26, godz. 07:26
kontakt
BOOMBIT
Kwartalne skonsolidowane
 2019-12-312020-03-312020-06-30
Przychody ze sprzedaży produktów 12 708,00 37 793,00
197,4%
32 389,00
-14,3%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej -8 003,00 7 809,00
---
2 560,00
-67,2%
Zysk (strata) brutto -8 047,00 7 840,00
---
2 575,00
-67,2%
Zysk (strata) netto 12 831,00 6 369,00
-50,4%
2 020,00
-68,3%
Amortyzacja 2 458,00 2 600,00
5,8%
3 084,00
18,6%
Aktywa 66 695,00 86 422,00
29,6%
80 744,00
-6,6%
Kapitał własny 51 038,00 57 919,00
13,5%
59 635,00
3,0%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 3,80 4,32
13,5%
4,44
3,0%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,96 0,48
-50,3%
0,15
-68,2%