info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2020.03.31, godz. 18:59
kontakt
FON
Roczne nieskonsolidowane
 2016-12-312017-12-312018-12-31
Przychody ze sprzedaży produktów 2 186,00 574,00
-73,7%
452,00
-21,3%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 1 188,00 -1 367,00
---
-577,00
---
Zysk (strata) brutto -2 240,00 -1 568,00
---
-2 086,00
---
Zysk (strata) netto -2 949,00 -1 426,00
---
-2 086,00
---
Amortyzacja 178,00 50,00
-71,9%
48,00
-4,0%
Aktywa 66 406,00 15 608,00
-76,5%
9 338,00
-40,2%
Kapitał własny 65 694,00 15 561,00
-76,3%
9 324,00
-40,1%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 0,13 0,06
-48,8%
0,18
173,8%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) -0,01 -0,01
---
-0,04
---