info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2019.10.22, godz. 13:32
kontakt
FON
Półroczne nieskonsolidowane
 2016-06-302017-06-302018-06-30
Przychody ze sprzedaży produktów 1 106,00 1 068,00
-3,4%
1 078,00
0,9%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 579,00 397,00
-31,4%
-1 167,00
---
Zysk (strata) brutto -697,00 410,00
---
-2 328,00
---
Zysk (strata) netto -1 633,00 240,00
---
-2 344,00
---
Amortyzacja 89,00 109,00
22,5%
112,00
2,8%
Aktywa 72 489,00 63 253,00
-12,7%
62 794,00
-0,7%
Kapitał własny 71 435,00 62 265,00
-12,8%
62 654,00
0,6%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 0,10 0,09
-12,6%
0,90
894,4%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) -0,00 0,00
---
-0,03
---