info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2019.08.20, godz. 13:54
kontakt
FON
Kwartalne nieskonsolidowane
 2018-09-302019-03-31
Przychody ze sprzedaży produktów 504,00 0,00
---
Zysk (strata) na działalności operacyjnej -253,00 0,00
---
Zysk (strata) brutto -232,00 0,00
---
Zysk (strata) netto -226,00 0,00
---
Amortyzacja 56,00 0,00
---
Aktywa 50 524,00 10 454,00
-79,3%
Kapitał własny 50 413,00 10 430,00
-79,3%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 0,72 0,15
-79,3%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) -0,00 0,00
---