info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2019.11.12, godz. 04:09
kontakt
FON
Kwartalne nieskonsolidowane
 2018-12-312019-03-312019-06-30
Przychody ze sprzedaży produktów -1 130,00 31,00
---
0,00
---
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 843,00 172,00
-79,6%
0,00
---
Zysk (strata) brutto 474,00 176,00
-62,9%
0,00
---
Zysk (strata) netto 484,00 176,00
-63,6%
0,00
---
Amortyzacja -120,00 0,00
---
0,00
---
Aktywa 9 338,00 10 454,00
12,0%
9 677,00
-7,4%
Kapitał własny 9 324,00 10 430,00
11,9%
9 665,00
-7,3%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 0,13 0,15
12,0%
0,14
-7,4%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,01 0,00
-57,1%
0,00
---