info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2021.10.28, godz. 06:08
kontakt
CMI
Roczne nieskonsolidowane
 2017-12-312018-12-312019-12-312020-12-31
Przychody ze sprzedaży produktów 3 667,00 12 790,00
248,8%
18 185,00
42,2%
16 526,00
-9,1%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 315,00 1 748,00
454,9%
1 869,00
6,9%
1 328,00
-28,9%
Zysk (strata) brutto 260,00 1 569,00
503,5%
1 813,00
15,6%
1 079,00
-40,5%
Zysk (strata) netto 216,00 1 333,00
517,1%
1 496,00
12,2%
862,00
-42,4%
Amortyzacja 334,00 297,00
-11,1%
463,00
55,9%
389,00
-16,0%
Aktywa 3 698,00 8 973,00
142,6%
11 566,00
28,9%
12 307,00
6,4%
Kapitał własny 1 424,00 2 757,00
93,6%
4 133,00
49,9%
4 995,00
20,9%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 1,18 2,29
93,6%
3,44
49,9%
4,15
20,8%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,18 1,11
519,0%
1,24
12,3%
0,72
-42,4%