info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2021.10.24, godz. 06:01
kontakt
CMI
Półroczne nieskonsolidowane
 2018-06-302019-06-302020-06-302021-06-30
Przychody ze sprzedaży produktów 4 309,00 8 542,00
98,2%
9 496,00
11,2%
13 265,00
39,7%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 421,00 1 254,00
197,9%
1 321,00
5,3%
3 269,00
147,5%
Zysk (strata) brutto 443,00 1 285,00
190,1%
1 237,00
-3,7%
3 087,00
149,6%
Zysk (strata) netto 428,00 1 024,00
139,3%
1 106,00
8,0%
2 485,00
124,7%
Amortyzacja 0,00 125,00
---
143,00
14,4%
223,00
55,9%
Aktywa 10 373,00 11 270,00
8,6%
13 670,00
21,3%
16 110,00
17,8%
Kapitał własny 1 852,00 3 661,00
97,7%
5 239,00
43,1%
7 479,00
42,8%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 1,54 3,04
97,7%
4,36
43,1%
6,22
42,8%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,36 0,85
139,0%
0,92
8,0%
2,06
124,7%