info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2020.12.05, godz. 06:36
kontakt
MSM
Roczne nieskonsolidowane
 2016-12-312017-12-312018-12-312019-12-31
Przychody ze sprzedaży produktów 12 363,00 13 992,00
13,2%
19 498,00
39,4%
18 756,00
-3,8%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 574,00 1 054,00
83,6%
703,00
-33,3%
652,00
-7,3%
Zysk (strata) brutto 433,00 959,00
121,5%
609,00
-36,5%
580,00
-4,8%
Zysk (strata) netto 327,00 792,00
142,2%
427,00
-46,1%
427,00
0,0%
Amortyzacja 0,00 346,00
---
466,00
34,7%
440,00
-5,6%
Aktywa 6 705,00 9 291,00
38,6%
14 136,00
52,1%
15 535,00
9,9%
Kapitał własny 804,00 1 596,00
98,5%
3 651,00
128,8%
4 078,00
11,7%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 0,33 0,66
98,5%
1,51
128,7%
1,69
11,7%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,14 0,33
143,0%
0,18
-46,0%
0,18
0,0%