info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2020.02.22, godz. 14:37
kontakt
BNPPPL
Kwartalne nieskonsolidowane
 2019-03-312019-06-302019-09-30
Przychody z tytułu odsetek 1 005 881,00 1 027 612,00
2,2%
1 018 358,00
-0,9%
Przychody z tytułu prowizji 245 250,00 243 886,00
-0,6%
248 779,00
2,0%
Wynik na działalności bankowej 396 046,00 470 317,00
18,8%
446 173,00
-5,1%
Zysk (strata) brutto 239 410,00 311 996,00
30,3%
169 141,00
-45,8%
Zysk (strata) netto 163 358,00 243 972,00
49,3%
114 075,00
-53,2%
Amortyzacja 105 035,00 115 358,00
9,8%
130 559,00
13,2%
Aktywa 106 206 258,00 103 677 364,00
-2,4%
104 404 835,00
0,7%
Kapitał własny 10 698 761,00 10 963 397,00
2,5%
11 085 132,00
1,1%
Współczynnik wypłacalności 14,96 15,62
4,4%
15,64
0,1%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 72,57 74,37
2,5%
75,20
1,1%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 1,11 1,66
49,4%
0,77
-53,2%