info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2020.11.27, godz. 10:15
kontakt
BNPPPL
Kwartalne nieskonsolidowane
 2019-12-312020-03-312020-06-302020-09-30
Przychody z tytułu odsetek 1 001 993,00 988 819,00
-1,3%
884 801,00
-10,5%
801 623,00
-9,4%
Przychody z tytułu prowizji 258 686,00 251 285,00
-2,9%
240 872,00
-4,1%
289 056,00
20,0%
Wynik na działalności bankowej 441 539,00 455 634,00
3,2%
615 571,00
35,1%
553 048,00
-10,2%
Zysk (strata) brutto 165 295,00 192 916,00
16,7%
314 001,00
62,8%
328 715,00
4,7%
Zysk (strata) netto 107 290,00 118 121,00
10,1%
211 679,00
79,2%
229 335,00
8,3%
Amortyzacja 101 451,00 89 119,00
-12,2%
89 549,00
0,5%
90 524,00
1,1%
Aktywa 106 592 130,00 108 492 123,00
1,8%
115 202 109,00
6,2%
117 930 857,00
2,4%
Kapitał własny 11 184 302,00 11 310 377,00
1,1%
11 581 253,00
2,4%
11 838 773,00
2,2%
Współczynnik wypłacalności 15,65 15,40
-1,6%
15,89
3,2%
16,48
3,7%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 75,87 76,72
1,1%
78,56
2,4%
80,31
2,2%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,73 0,80
10,0%
1,44
79,3%
1,56
8,4%