info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2019.08.23, godz. 18:13
kontakt
BNPPPL
Kwartalne nieskonsolidowane
 2018-09-302018-12-312019-03-31
Przychody z tytułu odsetek 678 865,00 905 181,00
33,3%
1 005 881,00
11,1%
Przychody z tytułu prowizji 158 512,00 216 976,00
36,9%
245 250,00
13,0%
Wynik na działalności bankowej 324 465,00 176 079,00
-45,7%
396 046,00
124,9%
Zysk (strata) brutto 178 885,00 18 493,00
-89,7%
239 410,00
1 194,6%
Zysk (strata) netto 134 236,00 36 430,00
-72,9%
163 358,00
348,4%
Amortyzacja 41 250,00 65 148,00
57,9%
105 035,00
61,2%
Aktywa 69 977 505,00 106 811 658,00
52,6%
106 206 258,00
-0,6%
Kapitał własny 7 361 540,00 10 571 562,00
43,6%
10 698 761,00
1,2%
Współczynnik wypłacalności 15,69 15,02
-4,3%
14,96
-0,4%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 75,47 71,71
-5,0%
72,57
1,2%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 1,38 0,25
-82,0%
1,11
348,6%