info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2019.10.19, godz. 01:59
kontakt
BLKCHNLAB
Roczne nieskonsolidowane
 2015-12-312016-12-312017-12-312018-12-31
Przychody ze sprzedaży produktów 9 034,00 4 590,00
-49,2%
3 671,00
-20,0%
1 069,00
-70,9%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 597,00 173,00
-71,0%
-1 310,00
---
-808,00
---
Zysk (strata) brutto 589,00 178,00
-69,8%
-1 306,00
---
-837,00
---
Zysk (strata) netto 440,00 142,00
-67,7%
-1 286,00
---
-837,00
---
Amortyzacja 574,00 883,00
53,8%
798,00
-9,6%
780,00
-2,3%
Aktywa 6 267,00 7 406,00
18,2%
3 814,00
-48,5%
2 550,00
-33,1%
Kapitał własny 3 353,00 3 514,00
4,8%
2 229,00
-36,6%
1 392,00
-37,6%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 0,65 0,68
4,9%
0,43
-36,6%
0,27
-37,6%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,08 0,03
-68,2%
-0,25
---
-0,16
---