info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2020.08.05, godz. 12:52
kontakt
BLKCHNLAB
Roczne nieskonsolidowane
 2016-12-312017-12-312018-12-312019-12-31
Przychody ze sprzedaży produktów 4 590,00 3 671,00
-20,0%
1 069,00
-70,9%
20,00
-98,1%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 173,00 -1 310,00
---
-808,00
---
-1 768,00
---
Zysk (strata) brutto 178,00 -1 306,00
---
-837,00
---
-1 777,00
---
Zysk (strata) netto 142,00 -1 286,00
---
-837,00
---
-1 720,00
---
Amortyzacja 883,00 798,00
-9,6%
780,00
-2,3%
317,00
-59,4%
Aktywa 7 406,00 3 814,00
-48,5%
2 550,00
-33,1%
21 440,00
740,8%
Kapitał własny 3 514,00 2 229,00
-36,6%
1 392,00
-37,6%
10 838,00
678,6%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 0,68 0,43
-36,6%
0,27
-37,6%
2,10
679,2%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,03 -0,25
---
-0,16
---
-0,33
---