info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2019.10.22, godz. 05:30
kontakt
BLKCHNLAB
Półroczne nieskonsolidowane
 2016-06-302017-06-302018-06-302019-06-30
Przychody ze sprzedaży produktów 2 653,00 1 963,00
-26,0%
578,00
-70,6%
7,00
-98,8%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 124,00 3,00
-97,6%
-249,00
---
-141,00
---
Zysk (strata) brutto 127,00 13,00
-89,8%
-267,00
---
-140,00
---
Zysk (strata) netto 91,00 42,00
-53,8%
-266,00
---
-140,00
---
Amortyzacja 0,00 0,00
---
0,00
---
0,00
---
Aktywa 6 630,00 6 561,00
-1,0%
3 481,00
-46,9%
2 161,00
-37,9%
Kapitał własny 3 443,00 3 556,00
3,3%
1 963,00
-44,8%
1 251,00
-36,3%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 0,67 0,69
3,3%
0,38
-44,8%
0,24
-36,3%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,02 0,01
-55,6%
-0,05
---
-0,03
---