info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2021.01.17, godz. 11:41
kontakt
BLKCHNLAB
Kwartalne nieskonsolidowane
 2020-03-312020-06-302020-09-30
Przychody ze sprzedaży produktów 0,00 0,00
---
124,00
---
Zysk (strata) na działalności operacyjnej -133,00 -170,00
---
-152,00
---
Zysk (strata) brutto -133,00 -170,00
---
-181,00
---
Zysk (strata) netto -133,00 -170,00
---
-181,00
---
Amortyzacja 0,00 2,00
---
0,00
---
Aktywa 12 618,00 23 623,00
87,2%
23 974,00
1,5%
Kapitał własny 4 573,00 15 451,00
237,9%
15 269,00
-1,2%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 0,57 1,92
237,9%
1,90
-1,1%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) -0,02 -0,02
---
-0,02
---