info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2021.01.20, godz. 13:29
kontakt
ECCGAMES
Kwartalne nieskonsolidowane
 2020-03-312020-03-312020-06-302020-09-30
Przychody ze sprzedaży produktów 1 039,00 1 039,00
0,0%
1 156,00
11,3%
730,00
-36,9%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 53,00 53,00
0,0%
127,00
139,6%
-132,00
---
Zysk (strata) brutto 63,00 63,00
0,0%
120,00
90,5%
-135,00
---
Zysk (strata) netto 48,00 48,00
0,0%
110,00
129,2%
-118,00
---
Amortyzacja 73,00 10,00
-86,3%
57,00
470,0%
53,00
-7,0%
Aktywa 7 251,00 7 251,00
0,0%
7 717,00
6,4%
7 878,00
2,1%
Kapitał własny 5 596,00 5 596,00
0,0%
5 707,00
2,0%
5 589,00
-2,1%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 0,28 0,28
0,0%
0,28
2,2%
0,28
-2,1%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,00 0,00
0,0%
0,01
200,0%
-0,01
---