info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2021.07.30, godz. 17:49
kontakt
ECCGAMES
Kwartalne nieskonsolidowane
 2020-09-302020-12-312021-03-31
Przychody ze sprzedaży produktów 730,00 804,00
10,1%
909,00
13,1%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej -132,00 -119,00
---
-55,00
---
Zysk (strata) brutto -135,00 -121,00
---
-56,00
---
Zysk (strata) netto -118,00 -115,00
---
-56,00
---
Amortyzacja 53,00 7,00
-86,8%
5,00
-28,6%
Aktywa 7 878,00 8 135,00
3,3%
11 364,00
39,7%
Kapitał własny 5 589,00 5 474,00
-2,1%
8 213,00
50,0%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 0,28 0,27
-2,2%
0,37
36,6%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) -0,01 -0,01
---
-0,00
---