info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2019.11.17, godz. 07:48
kontakt
ECCGAMES
Kwartalne nieskonsolidowane
 2018-12-312019-03-312019-06-30
Przychody ze sprzedaży produktów 838,00 1 116,00
33,2%
1 052,00
-5,7%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 191,00 330,00
72,8%
203,00
-38,5%
Zysk (strata) brutto 191,00 328,00
71,7%
196,00
-40,2%
Zysk (strata) netto 191,00 294,00
53,9%
167,00
-43,2%
Amortyzacja 15,00 15,00
0,0%
15,00
0,0%
Aktywa 4 282,00 4 639,00
8,3%
4 821,00
3,9%
Kapitał własny 4 044,00 4 323,00
6,9%
4 490,00
3,9%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 0,20 0,22
6,9%
0,22
3,7%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,01 0,02
50,0%
0,01
-46,7%