info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2021.07.24, godz. 23:14
kontakt
APOLLO
Kwartalne nieskonsolidowane
 2020-09-302020-12-312021-03-31
Przychody ze sprzedaży produktów 0,00 0,00
---
0,00
---
Zysk (strata) na działalności operacyjnej -20,00 -10,00
---
-22,00
---
Zysk (strata) brutto -18 044,00 -55 628,00
---
-25,00
---
Zysk (strata) netto -14 619,00 -46 847,00
---
-25,00
---
Amortyzacja 0,00 0,00
---
0,00
---
Aktywa 58 205,00 2 594,00
-95,5%
2 620,00
1,0%
Kapitał własny 48 151,00 230,00
-99,5%
206,00
-10,4%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 12,26 0,06
-99,5%
0,05
-11,9%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) -3,72 -11,93
---
-0,01
---