info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2021.05.15, godz. 20:22
kontakt
APOLLO
Kwartalne nieskonsolidowane
 2020-06-302020-09-302020-12-31
Przychody ze sprzedaży produktów 0,00 0,00
---
0,00
---
Zysk (strata) na działalności operacyjnej -28,00 -20,00
---
-10,00
---
Zysk (strata) brutto 48 241,00 -18 044,00
---
-55 628,00
---
Zysk (strata) netto 39 070,00 -14 619,00
---
-46 847,00
---
Amortyzacja 0,00 0,00
---
0,00
---
Aktywa 76 221,00 58 205,00
-23,6%
2 594,00
-95,5%
Kapitał własny 62 769,00 48 151,00
-23,3%
230,00
-99,5%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 15,98 12,26
-23,3%
0,06
-99,5%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 9,95 -3,72
---
-11,93
---