info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2020.07.02, godz. 12:00
kontakt
APOLLO
Kwartalne nieskonsolidowane
 2019-06-302019-09-302019-12-312020-03-31
Przychody ze sprzedaży produktów 0,00 0,00
---
0,00
---
0,00
---
Zysk (strata) na działalności operacyjnej -20,00 -18,00
---
-29,00
---
-9,00
---
Zysk (strata) brutto -482,00 443,00
---
200,00
-54,9%
-11,00
---
Zysk (strata) netto -3 026,00 355,00
---
156,00
-56,1%
-12,00
---
Amortyzacja 0,00 0,00
---
0,00
---
0,00
---
Aktywa 27 255,00 27 718,00
1,7%
27 961,00
0,9%
27 949,00
-0,0%
Kapitał własny 24 273,00 24 628,00
1,5%
24 784,00
0,6%
23 699,00
-4,4%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 4,86 4,93
1,5%
4,96
0,6%
6,04
21,7%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) -0,60 0,07
---
0,03
-56,3%
-0,00
---