info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2020.03.28, godz. 15:46
kontakt
IFCAPITAL
Kwartalne nieskonsolidowane
 2019-06-302019-09-30
Przychody ze sprzedaży produktów 0,00 135,00
---
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 0,00 124,00
---
Zysk (strata) brutto 0,00 151,00
---
Zysk (strata) netto 0,00 151,00
---
Amortyzacja 0,00 0,00
---
Aktywa 4 811,00 4 963,00
3,2%
Kapitał własny 4 803,00 4 952,00
3,1%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 0,32 0,33
3,1%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,00 0,01
---