info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2019.08.25, godz. 08:55
kontakt
IFCAPITAL
Kwartalne nieskonsolidowane
 2018-09-30
Przychody ze sprzedaży produktów 231,00
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 138,00
Zysk (strata) brutto 155,00
Zysk (strata) netto 149,00
Amortyzacja 0,00
Aktywa 21 449,00
Kapitał własny 21 382,00
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 1,42
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,01