info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2020.09.26, godz. 17:22
kontakt
IFCAPITAL
Kwartalne nieskonsolidowane
 2019-09-302019-12-31
Przychody ze sprzedaży produktów 135,00 56,00
-58,5%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 124,00 97,00
-21,8%
Zysk (strata) brutto 151,00 3,00
-98,0%
Zysk (strata) netto 151,00 3,00
-98,0%
Amortyzacja 0,00 8,00
---
Aktywa 4 963,00 5 160,00
4,0%
Kapitał własny 4 952,00 5 148,00
4,0%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 0,33 0,34
3,9%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,01 0,00
---