info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2021.01.26, godz. 01:27
kontakt
ATLANTIS
Roczne nieskonsolidowane
 2017-12-312018-12-312020-06-30
Przychody ze sprzedaży produktów 85,00 139,00
63,5%
617,00
343,9%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej -172,00 -330,00
---
345,00
---
Zysk (strata) brutto -421,00 18,00
---
-2 800,00
---
Zysk (strata) netto 648,00 -2 921,00
---
-2 800,00
---
Amortyzacja 12,00 7,00
-41,7%
0,00
---
Aktywa 19 039,00 12 285,00
-35,5%
8 483,00
-30,9%
Kapitał własny 18 170,00 11 604,00
-36,1%
8 475,00
-27,0%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 0,16 0,46
190,0%
0,34
-26,9%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,01 -0,12
---
-0,11
---