info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2021.06.22, godz. 07:28
kontakt
ATLANTIS
Kwartalne nieskonsolidowane
 2020-06-302020-09-302020-12-31
Przychody ze sprzedaży produktów 159,00 17,00
-89,3%
18,00
5,9%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 277,00 11,00
-96,0%
11,00
0,0%
Zysk (strata) brutto -2 278,00 11,00
---
11,00
0,0%
Zysk (strata) netto -2 278,00 11,00
---
11,00
0,0%
Amortyzacja 0,00 0,00
---
0,00
---
Aktywa 8 483,00 8 342,00
-1,7%
8 331,00
-0,1%
Kapitał własny 8 475,00 8 330,00
-1,7%
8 326,00
-0,0%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 0,34 0,33
-1,8%
0,33
0,0%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) -0,09 0,00
---
0,00
---