info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2020.02.25, godz. 07:43
kontakt
ATLANTIS
Kwartalne nieskonsolidowane
 2019-06-302019-09-30
Przychody ze sprzedaży produktów 0,00 0,00
---
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 0,00 -166,00
---
Zysk (strata) brutto 0,00 149,00
---
Zysk (strata) netto 0,00 188,00
---
Amortyzacja 0,00 0,00
---
Aktywa 12 064,00 11 839,00
-1,9%
Kapitał własny 11 760,00 11 622,00
-1,2%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 0,47 0,46
-1,1%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,00 0,01
---