info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2020.10.21, godz. 03:56
kontakt
RESBUD
Roczne nieskonsolidowane
 2016-12-312017-12-312018-12-312019-12-31
Przychody ze sprzedaży produktów 198,00 48,00
-75,8%
125,00
160,4%
0,00
---
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 227,00 -106,00
---
298,00
---
-93,00
---
Zysk (strata) brutto 833,00 -14,00
---
88,00
---
35,00
-60,2%
Zysk (strata) netto 881,00 -26,00
---
88,00
---
35,00
-60,2%
Amortyzacja 91,00 21,00
-76,9%
16,00
-23,8%
0,00
---
Aktywa 4 984,00 1 882,00
-62,2%
2 012,00
6,9%
2 824,00
40,4%
Kapitał własny 3 928,00 1 815,00
-53,8%
1 848,00
1,8%
2 467,00
33,5%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 0,10 0,03
-68,7%
0,14
358,1%
0,14
-4,2%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,02 0,00
---
0,01
---
0,00
-71,4%