info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2020.10.26, godz. 21:56
kontakt
RESBUD
Półroczne nieskonsolidowane
 2017-06-302018-06-302019-06-302020-06-30
Przychody ze sprzedaży produktów 91,00 20,00
-78,0%
0,00
---
0,00
---
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 123,00 -74,00
---
-22,00
---
-90,00
---
Zysk (strata) brutto 181,00 -39,00
---
54,00
---
-96,00
---
Zysk (strata) netto 154,00 -42,00
---
54,00
---
-96,00
---
Amortyzacja 45,00 10,00
-77,8%
0,00
---
0,00
---
Aktywa 8 114,00 2 636,00
-67,5%
1 988,00
-24,6%
2 748,00
38,2%
Kapitał własny 7 856,00 1 743,00
-77,8%
1 892,00
8,5%
2 304,00
21,8%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 0,13 0,13
0,8%
0,15
9,0%
0,13
-13,0%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,00 -0,00
---
0,00
---
-0,00
---