info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2020.02.28, godz. 06:40
kontakt
RESBUD
Kwartalne nieskonsolidowane
 2019-06-30
Przychody ze sprzedaży produktów 0,00
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 0,00
Zysk (strata) brutto 0,00
Zysk (strata) netto 0,00
Amortyzacja 0,00
Aktywa 1 988,00
Kapitał własny 1 892,00
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 0,15
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,00