info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2019.11.18, godz. 02:56
kontakt
IFSA
Kwartalne nieskonsolidowane
 2018-12-31
Przychody ze sprzedaży produktów -397,00
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 12,00
Zysk (strata) brutto -21,00
Zysk (strata) netto -14,00
Amortyzacja 0,00
Aktywa 2 496,00
Kapitał własny 2 401,00
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 0,27
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) -0,00