info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2020.11.28, godz. 06:57
kontakt
IFSA
Kwartalne nieskonsolidowane
 2020-03-312020-06-302020-09-30
Przychody ze sprzedaży produktów 0,00 35,00
---
23,00
-34,3%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 0,00 -36,00
---
18,00
---
Zysk (strata) brutto 0,00 -72,00
---
18,00
---
Zysk (strata) netto 0,00 -58,00
---
18,00
---
Amortyzacja 0,00 0,00
---
0,00
---
Aktywa 2 522,00 2 573,00
2,0%
2 578,00
0,2%
Kapitał własny 2 517,00 2 524,00
0,3%
2 527,00
0,1%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 0,28 0,28
0,0%
0,28
0,4%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,00 -0,01
---
0,00
---