info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2020.09.25, godz. 19:28
kontakt
IFSA
Kwartalne nieskonsolidowane
 2019-09-302020-03-31
Przychody ze sprzedaży produktów 113,00 0,00
---
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 109,00 0,00
---
Zysk (strata) brutto 32,00 0,00
---
Zysk (strata) netto 33,00 0,00
---
Amortyzacja 0,00 0,00
---
Aktywa 2 560,00 2 522,00
-1,5%
Kapitał własny 2 513,00 2 517,00
0,2%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 0,28 0,28
0,4%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,00 0,00
---