info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2019.08.25, godz. 09:36
kontakt
IFSA
Kwartalne nieskonsolidowane
 2018-09-30
Przychody ze sprzedaży produktów 183,00
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 85,00
Zysk (strata) brutto 86,00
Zysk (strata) netto 78,00
Amortyzacja 0,00
Aktywa 10 757,00
Kapitał własny 10 313,00
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 1,15
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,01