info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2020.09.22, godz. 07:19
kontakt
FTIPROFIT
Kwartalne nieskonsolidowane
 2019-09-302019-12-312020-03-312020-06-30
Przychody ze sprzedaży produktów 721,00 396,00
-45,1%
197,00
-50,3%
156,00
-20,8%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 61,00 67,00
9,8%
30,00
-55,2%
3,00
-90,0%
Zysk (strata) brutto 61,00 67,00
9,8%
30,00
-55,2%
3,00
-90,0%
Zysk (strata) netto 50,00 69,00
38,0%
30,00
-56,5%
4,00
-86,7%
Amortyzacja 0,00 0,00
---
0,00
---
42,00
---
Aktywa 25 758,00 25 677,00
-0,3%
25 255,00
-1,6%
25 339,00
0,3%
Kapitał własny 2 483,00 2 475,00
-0,3%
2 582,00
4,3%
2 509,00
-2,8%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 0,17 0,16
-0,6%
0,17
4,2%
0,17
-2,9%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,00 0,00
66,7%
0,00
-60,0%
0,00
---