info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2021.05.10, godz. 09:27
kontakt
DITIX
Kwartalne nieskonsolidowane
 2020-06-302020-09-302020-12-31
Przychody ze sprzedaży produktów 156,00 136,00
-12,8%
169,00
24,3%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 3,00 -36,00
---
-167,00
---
Zysk (strata) brutto 3,00 -36,00
---
-180,00
---
Zysk (strata) netto 4,00 -29,00
---
-107,00
---
Amortyzacja 42,00 22,00
-47,6%
37,00
68,2%
Aktywa 25 339,00 25 603,00
1,0%
2 977,00
-88,4%
Kapitał własny 2 509,00 2 480,00
-1,2%
2 601,00
4,9%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 0,17 0,16
-1,2%
0,16
-1,2%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,00 -0,00
---
-0,01
---