info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2021.06.22, godz. 07:01
kontakt
REINO
Kwartalne nieskonsolidowane
 2020-06-302020-09-30
Przychody ze sprzedaży produktów 277,00 640,00
131,0%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej -790,00 -407,00
---
Zysk (strata) brutto -932,00 -471,00
---
Zysk (strata) netto -845,00 -425,00
---
Amortyzacja 90,00 95,00
5,6%
Aktywa 70 330,00 70 846,00
0,7%
Kapitał własny 64 445,00 64 020,00
-0,7%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 1,52 1,51
-0,7%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) -0,02 -0,01
---