info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2019.08.18, godz. 13:47
kontakt
REINO
Kwartalne nieskonsolidowane
 2018-09-302018-12-312019-03-31
Przychody ze sprzedaży produktów 0,00 0,00
---
0,00
---
Zysk (strata) na działalności operacyjnej -26,00 -218,00
---
-104,00
---
Zysk (strata) brutto -20,00 -115,00
---
-107,00
---
Zysk (strata) netto -24,00 0,00
---
-104,00
---
Amortyzacja -1,00 2,00
---
2,00
0,0%
Aktywa 31,00 60 518,00
195 119,4%
60 564,00
0,1%
Kapitał własny -254,00 60 099,00
---
59 994,00
-0,2%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) -0,12 1,55
---
1,54
-0,2%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) -0,01 0,00
---
-0,00
---