info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2020.09.25, godz. 09:13
kontakt
REINO
Kwartalne nieskonsolidowane
 2019-09-302019-12-312020-03-31
Przychody ze sprzedaży produktów 483,00 0,00
---
0,00
---
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 337,00 -850,00
---
-361,00
---
Zysk (strata) brutto 303,00 -391,00
---
-258,00
---
Zysk (strata) netto 299,00 -372,00
---
-251,00
---
Amortyzacja 0,00 0,00
---
11,00
---
Aktywa 63 544,00 67 559,00
6,3%
67 552,00
-0,0%
Kapitał własny 60 103,00 65 541,00
9,0%
65 290,00
-0,4%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 1,55 1,54
-0,3%
1,54
-0,4%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,01 -0,01
---
-0,01
---