info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2021.09.22, godz. 01:48
kontakt
REINO
Kwartalne nieskonsolidowane
 2020-09-302020-12-312021-03-31
Przychody ze sprzedaży produktów 640,00 494,00
-22,8%
433,00
-12,3%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej -407,00 -664,00
---
-410,00
---
Zysk (strata) brutto -471,00 -726,00
---
-415,00
---
Zysk (strata) netto -425,00 -659,00
---
-390,00
---
Amortyzacja 95,00 100,00
5,3%
100,00
0,0%
Aktywa 70 846,00 70 999,00
0,2%
79 048,00
11,3%
Kapitał własny 64 020,00 63 361,00
-1,0%
74 971,00
18,3%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 1,51 1,49
-1,0%
1,76
18,3%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) -0,01 -0,02
---
-0,01
---