info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2019.10.17, godz. 23:11
kontakt
REINO
Kwartalne nieskonsolidowane
 2018-12-312019-03-312019-06-30
Przychody ze sprzedaży produktów 0,00 0,00
---
0,00
---
Zysk (strata) na działalności operacyjnej -218,00 -104,00
---
-194,00
---
Zysk (strata) brutto -115,00 -107,00
---
-195,00
---
Zysk (strata) netto 0,00 -104,00
---
-190,00
---
Amortyzacja 2,00 2,00
0,0%
-1,00
---
Aktywa 60 518,00 60 564,00
0,1%
60 701,00
0,2%
Kapitał własny 60 099,00 59 994,00
-0,2%
59 804,00
-0,3%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 1,55 1,54
-0,2%
1,54
-0,3%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,00 -0,00
---
-0,00
---