info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2020.05.29, godz. 19:06
kontakt
REINO
Kwartalne nieskonsolidowane
 2019-06-302019-09-302019-12-312020-03-31
Przychody ze sprzedaży produktów 0,00 483,00
---
0,00
---
0,00
---
Zysk (strata) na działalności operacyjnej -194,00 337,00
---
-850,00
---
-361,00
---
Zysk (strata) brutto -195,00 303,00
---
-391,00
---
-258,00
---
Zysk (strata) netto -190,00 299,00
---
-372,00
---
-251,00
---
Amortyzacja 0,00 0,00
---
0,00
---
11,00
---
Aktywa 60 701,00 63 544,00
4,7%
67 559,00
6,3%
67 552,00
-0,0%
Kapitał własny 59 804,00 60 103,00
0,5%
65 541,00
9,0%
65 290,00
-0,4%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 1,54 1,55
0,5%
1,54
-0,3%
1,54
-0,4%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) -0,00 0,01
---
-0,01
---
-0,01
---