info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2019.10.20, godz. 04:18
kontakt
PHIWIERZY
Kwartalne nieskonsolidowane
 2018-12-312019-03-312019-06-30
Przychody ze sprzedaży produktów 0,00 542,00
---
238,00
-56,1%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej -30,00 1 003,00
---
37,00
-96,3%
Zysk (strata) brutto -37,00 912,00
---
32,00
-96,5%
Zysk (strata) netto -37,00 912,00
---
1,00
-99,9%
Amortyzacja 0,00 0,00
---
0,00
---
Aktywa 4 999,00 8 596,00
72,0%
8 928,00
3,9%
Kapitał własny 673,00 1 585,00
135,5%
1 586,00
0,1%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 0,54 1,27
135,3%
1,27
0,1%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) -0,03 0,73
---
0,00
-99,9%