info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2020.09.29, godz. 20:11
kontakt
MOVIEGAMES
Kwartalne nieskonsolidowane
 2019-09-302019-12-312020-03-312020-06-30
Przychody ze sprzedaży produktów 1 094,00 942,00
-13,9%
820,00
-13,0%
6 141,00
648,9%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 321,00 -134,00
---
136,00
---
4 930,00
3 525,0%
Zysk (strata) brutto 298,00 -136,00
---
144,00
---
4 833,00
3 256,2%
Zysk (strata) netto 257,00 -98,00
---
131,00
---
3 897,00
2 874,8%
Amortyzacja 0,00 17,00
---
0,00
---
4,00
---
Aktywa 7 554,00 7 143,00
-5,4%
7 204,00
0,9%
12 343,00
71,3%
Kapitał własny 7 057,00 6 959,00
-1,4%
7 090,00
1,9%
10 987,00
55,0%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 2,74 2,70
-1,4%
2,76
1,9%
4,27
55,0%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,10 -0,04
---
0,05
---
1,51
2 868,6%