info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2021.04.17, godz. 02:15
kontakt
MOVIEGAMES
Kwartalne nieskonsolidowane
 2020-06-302020-09-302020-09-302020-12-31
Przychody ze sprzedaży produktów 6 141,00 2 983,00
-51,4%
2 983,00
0,0%
856,00
-71,3%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 4 930,00 1 514,00
-69,3%
1 514,00
0,0%
-1 971,00
---
Zysk (strata) brutto 4 833,00 2 472,00
-48,9%
2 472,00
0,0%
-1 545,00
---
Zysk (strata) netto 3 897,00 1 942,00
-50,2%
1 942,00
0,0%
-1 297,00
---
Amortyzacja 4,00 4,00
0,0%
4,00
0,0%
6,00
50,0%
Aktywa 12 343,00 13 807,00
11,9%
13 807,00
0,0%
12 034,00
-12,8%
Kapitał własny 10 987,00 12 929,00
17,7%
12 929,00
0,0%
10 808,00
-16,4%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 4,27 5,02
17,7%
5,02
0,0%
4,20
-16,4%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 1,51 0,76
-50,1%
0,76
0,0%
-0,50
---