info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2020.05.30, godz. 18:01
kontakt
POINTPACK
Kwartalne nieskonsolidowane
 2019-06-302019-09-302019-12-312020-03-31
Przychody ze sprzedaży produktów 6 112,00 7 281,00
19,1%
9 955,00
36,7%
9 014,00
-9,5%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 1 136,00 1 272,00
12,0%
2 152,00
69,2%
1 363,00
-36,7%
Zysk (strata) brutto 1 144,00 1 214,00
6,1%
2 175,00
79,2%
1 366,00
-37,2%
Zysk (strata) netto 907,00 973,00
7,3%
1 771,00
82,0%
1 060,00
-40,1%
Amortyzacja 0,00 0,00
---
0,00
---
0,00
---
Aktywa 11 598,00 12 867,00
10,9%
12 558,00
-2,4%
12 856,00
2,4%
Kapitał własny 2 591,00 3 564,00
37,6%
5 332,00
49,6%
6 392,00
19,9%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 2,32 3,19
37,6%
4,77
49,6%
5,71
19,9%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,81 0,87
7,3%
1,58
82,0%
0,95
-40,2%