info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2021.06.22, godz. 06:26
kontakt
PRESENT24
Kwartalne nieskonsolidowane
 2020-06-302020-09-302020-12-31
Przychody ze sprzedaży produktów 161,00 361,00
124,2%
116,00
-67,9%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej -69,00 -1 982,00
---
-658,00
---
Zysk (strata) brutto -164,00 -1 982,00
---
-575,00
---
Zysk (strata) netto -154,00 -2 027,00
---
-525,00
---
Amortyzacja 0,00 0,00
---
0,00
---
Aktywa 5 267,00 5 106,00
-3,1%
3 633,00
-28,8%
Kapitał własny 5 175,00 4 752,00
-8,2%
3 452,00
-27,4%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 0,12 0,11
-8,5%
0,06
-46,3%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) -0,00 -0,05
---
-0,01
---