info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2021.09.23, godz. 16:42
kontakt
PRESENT24
Kwartalne nieskonsolidowane
 2020-09-302020-12-312021-03-312021-06-30
Przychody ze sprzedaży produktów 361,00 116,00
-67,9%
195,00
68,1%
149,00
-23,6%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej -1 982,00 -658,00
---
71,00
---
26,00
-63,4%
Zysk (strata) brutto -1 982,00 -575,00
---
81,00
---
14,00
-82,7%
Zysk (strata) netto -2 027,00 -525,00
---
66,00
---
29,00
-56,1%
Amortyzacja 0,00 0,00
---
0,00
---
0,00
---
Aktywa 5 106,00 3 633,00
-28,8%
3 700,00
1,8%
3 818,00
3,2%
Kapitał własny 4 752,00 3 452,00
-27,4%
3 518,00
1,9%
3 547,00
0,8%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 0,11 0,06
-46,3%
0,06
1,7%
0,06
0,0%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) -0,05 -0,01
---
0,00
---
0,00
---