info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2020.06.04, godz. 15:57
kontakt
PRESENT24
Kwartalne nieskonsolidowane
 2019-06-302019-09-302019-12-312020-03-31
Przychody ze sprzedaży produktów 157,00 306,00
94,9%
176,00
-42,5%
150,00
-14,8%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 73,00 69,00
-5,5%
60,00
-13,0%
76,00
26,7%
Zysk (strata) brutto 74,00 71,00
-4,1%
31,00
-56,3%
174,00
461,3%
Zysk (strata) netto 74,00 24,00
-67,6%
-6,00
---
159,00
---
Amortyzacja 0,00 0,00
---
0,00
---
0,00
---
Aktywa 5 669,00 5 163,00
-8,9%
5 422,00
5,0%
5 364,00
-1,1%
Kapitał własny 5 037,00 4 822,00
-4,3%
5 170,00
7,2%
5 228,00
1,1%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 0,12 0,11
-4,3%
0,12
7,3%
0,12
0,8%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,00 0,00
-50,0%
0,00
---
0,00
---