info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2021.05.16, godz. 00:49
kontakt
EKOPARK
Kwartalne nieskonsolidowane
 2020-06-302020-09-302020-12-31
Przychody ze sprzedaży produktów 777,00 541,00
-30,4%
299,00
-44,7%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 104,00 -130,00
---
-672,00
---
Zysk (strata) brutto 62,00 -186,00
---
-696,00
---
Zysk (strata) netto 62,00 -186,00
---
-696,00
---
Amortyzacja 74,00 76,00
2,7%
62,00
-18,4%
Aktywa 12 594,00 12 168,00
-3,4%
13 094,00
7,6%
Kapitał własny 1 465,00 3 279,00
123,8%
2 584,00
-21,2%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 0,36 0,56
58,0%
0,44
-21,1%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,02 -0,03
---
-0,12
---