info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2020.09.25, godz. 19:12
kontakt
BBINWEST
Kwartalne nieskonsolidowane
 2019-09-302019-12-312020-03-312020-06-30
Przychody ze sprzedaży produktów 0,00 0,00
---
0,00
---
0,00
---
Zysk (strata) na działalności operacyjnej -21,00 -39,00
---
-18,00
---
-21,00
---
Zysk (strata) brutto -49,00 -76,00
---
65,00
---
349,00
436,9%
Zysk (strata) netto -45,00 -120,00
---
49,00
---
397,00
710,2%
Amortyzacja 0,00 2,00
---
0,00
---
0,00
---
Aktywa 7 408,00 7 418,00
0,1%
7 366,00
-0,7%
7 478,00
1,5%
Kapitał własny 6 658,00 6 538,00
-1,8%
6 587,00
0,7%
6 984,00
6,0%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 1,62 1,60
-1,8%
1,61
0,8%
1,70
6,0%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) -0,01 -0,03
---
0,01
---
0,10
708,3%