info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2020.10.29, godz. 03:31
kontakt
AMREST
Kwartalne nieskonsolidowane
 2019-12-312020-03-312020-03-312020-06-30
Przychody ze sprzedaży produktów 2 600,00 2 200,00
-15,4%
2 200,00
0,0%
1 700,00
-22,7%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 29 500,00 700,00
-97,6%
700,00
0,0%
400,00
-42,9%
Zysk (strata) brutto 23 900,00 2 400,00
-90,0%
2 400,00
0,0%
-4 200,00
---
Zysk (strata) netto 25 200,00 1 800,00
-92,9%
1 800,00
0,0%
-3 300,00
---
Amortyzacja 0,00 0,00
---
0,00
---
0,00
---
Aktywa 747 100,00 807 900,00
8,1%
807 900,00
0,0%
803 500,00
-0,5%
Kapitał własny 305 700,00 310 100,00
1,4%
310 100,00
0,0%
308 200,00
-0,6%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 1,44 1,46
1,5%
1,46
0,0%
1,45
-0,6%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,12 0,01
-93,3%
0,01
0,0%
-0,02
---