info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2022.09.28, godz. 20:55
kontakt
AMREST
Kwartalne nieskonsolidowane
 2021-12-31
Przychody ze sprzedaży produktów 0,00
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 0,00
Zysk (strata) brutto 0,00
Zysk (strata) netto 0,00
Amortyzacja 0,00
Aktywa 709 400,00
Kapitał własny 330 800,00
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 1,56
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,00