info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2019.08.20, godz. 01:32
kontakt
HORNIGOLD
Kwartalne nieskonsolidowane
 2018-09-302018-12-312019-03-31
Przychody ze sprzedaży produktów 0,00 84,00
---
43,00
-48,8%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 0,00 -673,00
---
155,00
---
Zysk (strata) brutto 0,00 -673,00
---
153,00
---
Zysk (strata) netto 0,00 -673,00
---
153,00
---
Amortyzacja 0,00 0,00
---
0,00
---
Aktywa 2 010,00 6 617,00
229,2%
8 321,00
25,8%
Kapitał własny 1 465,00 6 375,00
335,2%
6 528,00
2,4%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 0,01 0,05
325,0%
0,04
-21,6%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,00 -0,00
---
0,00
---