info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2021.07.27, godz. 18:23
kontakt
HORNIGOLD
Kwartalne nieskonsolidowane
 2020-09-302020-12-312021-03-31
Przychody ze sprzedaży produktów 38,00 47,00
23,7%
29,00
-38,3%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej -164,00 -266,00
---
-314,00
---
Zysk (strata) brutto -92,00 1 928,00
---
-331,00
---
Zysk (strata) netto -92,00 1 928,00
---
-331,00
---
Amortyzacja 0,00 0,00
---
2,00
---
Aktywa 22 272,00 22 274,00
0,0%
22 499,00
1,0%
Kapitał własny 13 813,00 14 123,00
2,2%
13 593,00
-3,8%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 0,08 0,08
2,4%
0,08
-3,6%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) -0,00 0,01
---
-0,00
---