info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2021.07.24, godz. 23:30
kontakt
MEDINICE
Kwartalne nieskonsolidowane
 2020-09-302020-12-312021-03-31
Przychody ze sprzedaży produktów 31,00 29,00
-6,5%
63,00
117,2%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej -412,00 -1 572,00
---
-391,00
---
Zysk (strata) brutto -414,00 -2 015,00
---
-384,00
---
Zysk (strata) netto -414,00 -2 015,00
---
-384,00
---
Amortyzacja 107,00 95,00
-11,2%
87,00
-8,4%
Aktywa 9 337,00 20 722,00
121,9%
20 842,00
0,6%
Kapitał własny 7 555,00 17 360,00
129,8%
16 977,00
-2,2%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 1,41 3,24
129,8%
3,17
-2,2%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) -0,08 -0,38
---
-0,07
---