info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2021.01.20, godz. 01:59
kontakt
SANPL
Kwartalne nieskonsolidowane
 2020-03-312020-06-302020-09-30
Przychody z tytułu odsetek 1 513 846,00 1 255 025,00
-17,1%
1 124 079,00
-10,4%
Przychody z tytułu prowizji 506 156,00 477 616,00
-5,6%
522 901,00
9,5%
Wynik na działalności bankowej 738 865,00 1 114 996,00
50,9%
908 375,00
-18,5%
Zysk (strata) brutto 183 755,00 437 566,00
138,1%
491 348,00
12,3%
Zysk (strata) netto 66 708,00 318 153,00
376,9%
350 690,00
10,2%
Amortyzacja 130 480,00 126 718,00
-2,9%
128 050,00
1,1%
Aktywa 186 977 423,00 194 302 696,00
3,9%
196 767 454,00
1,3%
Kapitał własny 24 283 241,00 24 959 357,00
2,8%
25 337 242,00
1,5%
Współczynnik wypłacalności 19,36 21,52
11,2%
21,51
-0,0%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 237,86 244,49
2,8%
24 794,42
10 041,4%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,65 3,12
377,2%
343,18
10 913,4%