info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2020.04.08, godz. 23:37
kontakt
SANPL
Kwartalne nieskonsolidowane
 2019-06-302019-09-302019-12-31
Przychody z tytułu odsetek 1 563 343,00 1 589 356,00
1,7%
1 544 524,00
-2,8%
Przychody z tytułu prowizji 507 272,00 505 573,00
-0,3%
522 301,00
3,3%
Wynik na działalności bankowej 1 406 177,00 1 024 583,00
-27,1%
1 063 021,00
3,8%
Zysk (strata) brutto 771 424,00 642 825,00
-16,7%
632 876,00
-1,5%
Zysk (strata) netto 620 590,00 477 687,00
-23,0%
456 198,00
-4,5%
Amortyzacja 135 426,00 136 200,00
0,6%
132 508,00
-2,7%
Aktywa 181 300 141,00 177 444 112,00
-2,1%
181 471 487,00
2,3%
Kapitał własny 23 191 616,00 23 777 334,00
2,5%
24 177 586,00
1,7%
Współczynnik wypłacalności 18,51 18,49
-0,1%
19,58
5,9%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 227,17 232,91
2,5%
236,83
1,7%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 6,08 4,68
-23,0%
4,47
-4,5%