info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2021.07.30, godz. 18:49
kontakt
SANPL
Kwartalne nieskonsolidowane
 2020-09-302020-12-312021-03-31
Przychody z tytułu odsetek 1 124 079,00 1 109 607,00
-1,3%
1 093 682,00
-1,4%
Przychody z tytułu prowizji 522 901,00 582 366,00
11,4%
588 038,00
1,0%
Wynik na działalności bankowej 908 375,00 821 552,00
-9,6%
796 010,00
-3,1%
Zysk (strata) brutto 491 348,00 115 058,00
-76,6%
169 533,00
47,3%
Zysk (strata) netto 350 690,00 2 861,00
-99,2%
47 011,00
1 543,2%
Amortyzacja 128 050,00 129 619,00
1,2%
129 571,00
-0,0%
Aktywa 196 767 454,00 203 140 470,00
3,2%
211 043 892,00
3,9%
Kapitał własny 25 337 242,00 25 422 844,00
0,3%
25 700 100,00
1,1%
Współczynnik wypłacalności 21,51 23,34
8,5%
24,22
3,8%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 247,94 248,78
0,3%
251,50
1,1%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 3,43 0,03
-99,2%
0,46
1 542,9%