info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2020.08.12, godz. 08:12
kontakt
SANPL
Kwartalne nieskonsolidowane
 2019-09-302019-12-312020-03-31
Przychody z tytułu odsetek 1 589 356,00 1 544 524,00
-2,8%
1 513 846,00
-2,0%
Przychody z tytułu prowizji 505 573,00 522 301,00
3,3%
506 156,00
-3,1%
Wynik na działalności bankowej 1 024 583,00 1 063 021,00
3,8%
738 865,00
-30,5%
Zysk (strata) brutto 642 825,00 632 876,00
-1,5%
183 755,00
-71,0%
Zysk (strata) netto 477 687,00 456 198,00
-4,5%
66 708,00
-85,4%
Amortyzacja 136 200,00 132 508,00
-2,7%
130 480,00
-1,5%
Aktywa 177 444 112,00 181 471 487,00
2,3%
186 977 423,00
3,0%
Kapitał własny 23 777 334,00 24 177 586,00
1,7%
24 283 241,00
0,4%
Współczynnik wypłacalności 18,49 19,58
5,9%
19,36
-1,1%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 232,91 236,83
1,7%
237,86
0,4%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 4,68 4,47
-4,5%
0,65
-85,4%