info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2020.09.30, godz. 11:18
kontakt
MEDARD
Kwartalne nieskonsolidowane
 2019-09-30
Przychody ze sprzedaży produktów 0,00
Zysk (strata) na działalności operacyjnej -19,00
Zysk (strata) brutto -19,00
Zysk (strata) netto -19,00
Amortyzacja 0,00
Aktywa 1 930,00
Kapitał własny 392,00
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 0,18
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) -0,01