info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2019.11.12, godz. 17:15
kontakt
WOLFSTF
Kwartalne nieskonsolidowane
 2018-12-312019-03-312019-06-30
Przychody ze sprzedaży produktów 114,00 101,00
-11,4%
99,00
-2,0%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej -133,00 -4,00
---
41,00
---
Zysk (strata) brutto -553,00 -4,00
---
-32,00
---
Zysk (strata) netto -561,00 -4,00
---
-32,00
---
Amortyzacja 23,00 7,00
-69,6%
7,00
0,0%
Aktywa 26 214,00 27 411,00
4,6%
28 212,00
2,9%
Kapitał własny 21 770,00 21 879,00
0,5%
21 733,00
-0,7%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 1,57 1,58
0,5%
1,57
-0,7%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) -0,04 0,00
---
-0,00
---