info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2020.09.26, godz. 10:36
kontakt
WOLFSTF
Kwartalne nieskonsolidowane
 2019-09-30
Przychody ze sprzedaży produktów 0,00
Zysk (strata) na działalności operacyjnej -65,00
Zysk (strata) brutto -83,00
Zysk (strata) netto -83,00
Amortyzacja 7,00
Aktywa 28 204,00
Kapitał własny 21 650,00
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 1,56
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) -0,01