info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2020.04.07, godz. 09:09
kontakt
WOLFSTF
Kwartalne nieskonsolidowane
 2019-06-302019-09-30
Przychody ze sprzedaży produktów 99,00 0,00
---
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 41,00 -65,00
---
Zysk (strata) brutto -32,00 -83,00
---
Zysk (strata) netto -32,00 -83,00
---
Amortyzacja 7,00 7,00
0,0%
Aktywa 28 212,00 28 204,00
-0,0%
Kapitał własny 21 733,00 21 650,00
-0,4%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 1,57 1,56
-0,4%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) -0,00 -0,01
---