info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2020.10.26, godz. 08:19
kontakt
SILVAIR-REGS
Roczne skonsolidowane
 2017-12-312018-12-312019-12-312019-12-31
Przychody ze sprzedaży produktów 37,00 21,00
-43,2%
177,00
742,9%
177,00
0,0%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej -2 064,00 -3 103,00
---
-3 725,00
---
-3 725,00
---
Zysk (strata) brutto -2 210,00 -3 204,00
---
-3 881,00
---
-3 881,00
---
Zysk (strata) netto -2 739,00 -2 761,00
---
-3 867,00
---
-3 867,00
---
Amortyzacja 453,00 683,00
50,8%
1 184,00
73,4%
1 184,00
0,0%
Aktywa 9 410,00 13 077,00
39,0%
12 389,00
-5,3%
12 389,00
0,0%
Kapitał własny 7 949,00 11 189,00
40,8%
7 573,00
-32,3%
7 573,00
0,0%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 0,82 0,98
20,6%
0,66
-32,6%
0,66
0,0%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) -0,28 -0,24
---
-0,34
---
-0,34
---