info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2021.10.27, godz. 15:22
kontakt
SILVAIR-REGS
Półroczne nieskonsolidowane
 2018-06-30
Przychody ze sprzedaży produktów 0,00
Zysk (strata) na działalności operacyjnej -291,00
Zysk (strata) brutto -326,00
Zysk (strata) netto -328,00
Amortyzacja 5,00
Aktywa 13 629,00
Kapitał własny 13 560,00
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 1,39
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) -0,03