info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2020.10.20, godz. 02:20
kontakt
SILVAIR-REGS
Półroczne nieskonsolidowane
 2017-06-302018-06-30
Przychody ze sprzedaży produktów 0,00 0,00
---
Zysk (strata) na działalności operacyjnej -276,00 -291,00
---
Zysk (strata) brutto -292,00 -326,00
---
Zysk (strata) netto -296,00 -328,00
---
Amortyzacja 1,00 5,00
400,0%
Aktywa 12 505,00 13 629,00
9,0%
Kapitał własny 12 489,00 13 560,00
8,6%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 1,28 1,39
8,6%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) -0,03 -0,03
---