info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2019.11.12, godz. 03:50
kontakt
SILVAIR-REGS
Kwartalne nieskonsolidowane
 2018-12-31
Przychody ze sprzedaży produktów 0,00
Zysk (strata) na działalności operacyjnej -12,00
Zysk (strata) brutto 123,00
Zysk (strata) netto 123,00
Amortyzacja 4,00
Aktywa 18 300,00
Kapitał własny 18 245,00
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 1,60
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,01