info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2020.11.27, godz. 18:13
kontakt
SILVAIR-REGS
Kwartalne nieskonsolidowane
 2019-12-312019-12-31
Przychody ze sprzedaży produktów 0,00 0,00
---
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 0,00 0,00
---
Zysk (strata) brutto 0,00 0,00
---
Zysk (strata) netto 0,00 0,00
---
Amortyzacja 0,00 0,00
---
Aktywa 21 348,00 21 348,00
0,0%
Kapitał własny 18 319,00 18 319,00
0,0%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 1,60 1,60
0,0%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,00 0,00
---