info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2022.09.29, godz. 19:01
kontakt
SILVAIR-REGS
Kwartalne nieskonsolidowane
 2021-12-31
Przychody ze sprzedaży produktów 0,00
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 0,00
Zysk (strata) brutto 0,00
Zysk (strata) netto 0,00
Amortyzacja 0,00
Aktywa 26 514,00
Kapitał własny 24 135,00
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 1,80
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,00